Sterker sociaal werk wil flexibel meebewegen met de ontwikkelingen in de zorg Lees meer

Softwareoplossingen voor zorg & welzijn

 • Jelle-softwareontwikkeling

  De zorg- en welzijnssector is voortdurend in beweging. Zo onstaan er nieuwe financieringsvormen en is het steeds belangrijker om domeinoverstijgend samen te werken. Ook hebben uw cliënten steeds meer behoefte aan individuele begeleiding. Daarnaast willen opdrachtgevers (zoals gemeenten) inzicht in de prestaties en kwaliteit van de geleverde zorg. Verder neemt de cliënt steeds vaker zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen ondersteuningstraject en beslist hij wie inzage heeft in zijn gegevens. Al deze ontwikkelingen vragen om mobiele, intuïtieve en gebruiksvriendelijke IT-oplossingen. Onze suite is een modulair opgebouwde softwareapplicatie waarmee u het volledige hulpverleningsproces kunt optimaliseren en dus beter kunt inspelen op de individuele zorgbehoefte van uw cliënten. De suite bestaat uit een flexibele frontoffice-oplossing voor cliëntbegeleiding en een cliëntadministratie- en declaratiesysteem. Verder kenmerkt de suite zich door eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Hierdoor sluit de applicatie na een korte implementatie naadloos aan op uw specifieke werkprocessen.

  Jelle Gotjé

  Directeur Solviteers Softwareontwikkeling

Voordelen van onze softwareapplicatie

 • Ondersteunt het werk van uw hulpverleners op een intuïtieve wijze.

 • Biedt hulpverleners altijd en overal de juiste cliëntinformatie.

 • Bevordert de zelfredzaamheid van cliënten.

 • Levert snel de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie.

 • Ondersteunt meerdere financieringsstromen.

 • Vergroot de efficiency van uw werkprocessen en verlaagt de administratieve lasten.

 • Maakt eenvoudig declareren van iWlz, iWMo, iJw en iZvw mogelijk.
 • Biedt een goed beeld van de effecten van de geleverde zorg, dankzij geïntegreerde meetinstrumenten.

Nieuws