Deze tevreden klanten werken al met WIZportaal.

WIZportaal voor Zorg & Welzijn

Jelle-softwareontwikkeling

Wij hebben jarenlange ervaring bij zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Door onze brede praktijkervaring en kennis kunnen wij u optimaal ondersteunen bij uw uitdagingen. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van uw ambulante hulpverleningsproces, het vergroten van de zelfredzaamheid van uw cliënten én het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners. Hiervoor bieden wij innovatieve softwareoplossingen en slimme consultancydiensten.

Het meest aansprekende voorbeeld is onze suite: een modulair opgebouwde softwareoplossing voor ambulante hulpverlening (individuele begeleiding). Deze suite bestaat uit een compleet cliëntadministratie- en declaratiesysteem en een flexibele frontoffice-oplossing voor cliëntbegeleiding (WIZportaal). Met WIZportaal kunt u samen met uw cliënt een integraal ondersteuningsplan op maat maken. Dit kan gewoon op uw tablet, bij uw cliënt thuis. Ook biedt WIZportaal altijd en overal de juiste informatie. Daarnaast wordt uw cliënt maximaal ondersteund bij het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Zo kan uw cliënt bijvoorbeeld 24/7 toegang krijgen tot zijn dossier en hier zelf ook een actieve rol in spelen.

Jelle Gotje
Directeur Solviteers Softwareontwikkeling

WIZportaal

WIZportaal is de oplossing voor regievoering in het sociaal domein. WIZportaal ondersteunt en verbindt alle betrokken partijen. Bovendien ondersteunt het professionals bij hun dagelijkse werkzaamheden en biedt het de gewenste informatie. lees meer…

Onze Suite voor (ambulante) zorghulpverlening

Uw cliënten willen zo snel mogelijk (weer) op eigen kracht functioneren. Hiervoor is goede begeleiding noodzakelijk. Met onze suite voor (ambulante) zorghulpverlening kunt u optimaal inspelen op de individuele zorgbehoefte van uw cliënten. Zo bestaat onze suite voor (ambulante) zorghulpverlening uit een flexibele frontoffice-oplossing voor cliëntbegeleiding en een backoffice voor de cliëntadministratie en declaraties. lees meer…

Bekijk hier een filmpje over de sociale wijkteams Lelystad, gebruikers van WIZportaal

Waarom WIZportaal

 • Bewezen applicatie, al 5 jaar in gebruik bij tientallen zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten
 • Casemanagement voor complexe (multi-) probleemsituaties
 • Geautomatiseerde informatie-uitwisseling met ketenpartners (Ketenautomatisering)
 • Ondersteunt het (ambulante) zorghulpverleningsproces optimaal
 • Geïntegreerde producten/voorzieningen catalogus
 • Geïntegreerde Zelfredzaamheidsmatrix/ondersteuningsplan
 • Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en intuïtief
 • Stimuleert “eigen kracht en samenkracht”
 • Cliëntlogin met toegang tot het eigen digitale dossier
 • Volledige en betrouwbare financiële stuur- en managementinformatie
 • Flexibel in te richten en aan te passen op uw eigen werkprocessen