1 februari 2018

Inkoop jeugdzorg is sterk vereenvoudigd


Jeugdhulp Rijnmond


Pepijn Többen, projectleider berichtenverkeer

Sinds het totale aanbod van jeugdhulp bij gemeenten is komen te liggen, is resultaatgericht bekostigen belangrijk geworden. Hierbij dient de bekostiging niet meer gekoppeld te worden aan producten, maar aan de zorgondersteuningsbehoefte van jongeren. Om deze ‘nieuwe’ manier van werken te ondersteunen heeft Solviteers samen met het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond de online oplossing ‘Arrangementen’ ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten de zorg integraler organiseren. Jongeren profiteren hiervan doordat de zorgprofessional beter en sneller de juiste behandeling kan bepalen.

Resultaatgericht bekostigen

Pepijn Többen, projectleider berichtenverkeer bij dit samenwerkingsverband, zegt hierover het volgende: “In de nieuwe oplossing vragen we professionals na te denken en antwoord te geven op de vraag wat het beoogde resultaat van de zorg- of hulpverlening moet zijn. Daaruit vloeien de benodigde hulp en de beste zorgaanbieder voort.”

Snel ontwikkelen, eenvoudig beheren

Jelle Gotjé, directeur bij Solviteers Softwareontwikkeling is trots op de oplossing ‘Arrangementen’ en de wijze waarop deze tot stand kwam. “Het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond daagde ons uit om in een kort tijdsbestek een online oplossing te realiseren waarmee de zorgprofessionals van de vijftien samenwerkende gemeenten kunnen werken. Dat is gelukt, want binnen een paar weken was er een goed werkende oplossing. Met deze online oplossing kunnen hulpverleners in de regio Rijnmond eenvoudig percelen, zoals resultaatgebieden en ondersteuningselementen, voor de jeugdzorg selecteren en de bijbehorende kosten berekenen. Op basis van deze gegevens kunnen zij vervolgens de juiste opdracht selecteren en de beste zorgaanbieder kiezen. Daarnaast worden de resultaten overzichtelijk in een samenvatting weergeven, die vervolgens naar de zorgaanbieder kan worden toegestuurd.”

Vereenvoudigd proces

Inmiddels wordt de online oplossing ‘Arrangementen’ volop gebruikt door het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Volgens Többen zijn de eerste ervaringen erg positief. “Zowel de politiek, de managers als de gebruikers zelf zijn erg enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid van deze oplossing. Daarnaast is het hele proces van zorgaanvraag nu niet alleen sterk vereenvoudigd, maar kan ook beter worden geselecteerd op kwaliteit. Hierdoor kunnen wij nog beter inspelen op de zorgbehoefte van jongeren”.

Prettige partner

Ook over de samenwerking met Solviteers is Többen erg te spreken. “We zochten een leverancier die snel met een oplossing kon komen. Solviteers kent het sociale domein als geen ander. Ik had er vertrouwen in dat zij snel konden schakelen en goed projectmatig werken. Dat hebben ze meer dan waar gemaakt. De online oplossing ‘Arrangementen’ is ruim binnen de gestelde termijn opgeleverd. Daarbij was de samenwerking bijzonder prettig. Ze zijn ter zake kundig, zijn goed bereikbaar en begrepen de urgentie van onze vraagstelling.”