5 mei 2018

WIZportaal maakt samenwerking met 7 gemeenten mogelijk


Sterker sociaal werk


Bouke Goedhart, ICT-Manager

Bij de implementatie van WIZportaal bij diverse gemeenten in de regio Nijmegen waren een paar principes leidend. “Zo zorgden wij er eerst voor dat het proces op orde was. Daarop werd WIZportaal ingericht. Verder besloten wij alleen te registreren wat nuttig was voor de professional en de cliënt. Tot slot moest de implementatie voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de afspraken en gebruiken binnen de gemeenten zelf.”

Een regiesysteem voor 7 gemeenten en ruim 450 professionals

Bouke Goedhart nam, vanuit Sterker sociaal werk, deel aan de projectgroep rondom de implementatie van WIZportaal. Hij vertelt dat dit regiesysteem in eerste instantie werd ingezet bij drie Sociale Teams. “Zij hebben het systeem getest en gaven feedback over de verschillende toepassingen en functionaliteiten. Solviteers heeft dit snel en goed verwerkt. Hierdoor hebben wij WIZportaal twee maanden later kunnen uitrollen over zeven gemeenten en circa 450 professionals.”

Flexibel en aanpasbaar

Goedhart wijst erop dat de omstandigheden kunnen veranderen. “De ontwikkelingen gaan snel, WIZportaal kan daarop inspelen. Neem bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsmatrix. Wij leggen daarin informatie binnen dertien levensgebieden vast. Willen wij dit terugschroeven naar twee of drie, dan is dit eenvoudig door ons zelf aan te passen in de gebruiksvriendelijke beheeromgeving van WIZportaal.” Verder waardeert hij dat de gebruikers inspraak hebben voor wat betreft grote aanpassingen.

Nieuwe impuls

Over de samenwerking met Solviteers is Goedhart tevreden. “Mijn ervaring met Solviteers is dat ze snel kunnen schakelen. Dat werkt prettig. Ze zetten sterk in op de relatie, en terecht. Het is belangrijk om het vertrouwen te hebben dat je er samen uitkomt. Voordeel daarbij is dat Solviteers meer is dan een eenvoudige uitvoerder. Veel eerder in het proces denken ze mee. Ze hebben een eigen visie op softwareontwikkeling en de decentralisaties. Gecombineerd met hun kennis van het sociaal domein weet je dat je tot goede oplossingen komt. Zo zal het ook in de toekomst gaan. Ik ben ervan overtuigd dat Solviteers en WIZportaal kunnen meebewegen in de steeds veranderende markt.”