23 oktober 2018

Zit u nog op het juiste spoor in het sociaal domein?


Verschillende adviseurs uit het sociaal domein


Ray Geerling, Martin Rommers en Maarten Thönissen

In de afgelopen jaren heeft uw gemeente zich ingespannen om de transitie vorm te geven van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Zo is veel geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen. Nu is het tijd om echt aandacht te gaan geven aan het uiteindelijke doel van de transformatie: integrale zorg en ondersteuning voor en met uw inwoners. Welke effecten wilde u ook alweer bereiken? En zit u nog op het juiste spoor?

De thermometer erin: evalueer uw sociaal beleid

Om te weten of u nog helemaal op het juiste spoor bent kan de ‘Thermometer sociaal domein’ voor uw gemeente van toegevoegde waarde zijn. De thermometer meet de ‘temperatuur’ van uw gemeentelijk sociaal beleid in het sociaal domein. Het geeft een goed beeld van alle factoren die het succes in het sociaal domein bepalen. Gerrit van Romunde, adviseur bij Stimulansz, vertelt u hier graag meer over. Ook geeft hij u graag praktische suggesties en handvatten voor het uitvoeren van uw beleid.

Data-ondersteund beslissingen nemen

Succesvol zijn in het sociaal domein vergt het maken van keuzes, die gebaseerd zijn op relevante data. Zo krijgen wijkteams op basis van data-analyses beter zicht op bepaalde doelgroepen in hun wijk en kunnen ze die inwoners de juiste ondersteuning geven. Gemeenten kunnen met data-analyses de resultaten van hun beleid meten en specifieke arrangementen ontwikkelen, waarmee de schaarse middelen efficiënt en effectief worden ingezet. Door goede data-analyses kunnen beleidsmakers en wijkteams beter hun werk doen: het bieden van goede en betaalbare zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Maarten Thönissen, eigenaar van de Arrangementenwaaier en de Arrangementenmonitor, laat u graag aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de meerwaarde is van het gebruik van data in het sociaal domein.

De inwoner nu echt centraal zetten

Volgens Dewi Delhoofen, programmamanager digitale transformatie, is een digitale vraaggerichte dienstverlening de toekomst. Hierbij staat de inwoner centraal. Om die reden is de gemeente Eindhoven met de ontwikkeling van MijnApp een innovatief traject ingegaan. De gemeente is slechts één van de spelers in de leefwereld van de inwoner. In deze app kunnen daarom ook dienstverlenende partijen aansluiten die de inwoner belangrijk vindt, zoals de belastingdienst en de zorgverzekeraar. Solviteers heeft in deze app samen met de gemeente gewerkt aan het ontsluiten van data uit het gemeentelijk domein. Hiermee kunnen inwoners straks zelf alles online regelen: van verzekering tot vergunning, van paspoort tot toeslag. De ontwikkeling van deze app sluit nauw aan bij de gedachtegang Common Ground.

Vraag een gesprek aan

Zoekt u een ICT-partner om invulling te geven aan de digitale transformatie? Jelle Gotjé, directeur softwareontwikkeling bij Solviteers, vertelt u graag hoe wij in co-creatie met onze klanten innoveren. Wilt u met een van onze partners (Ray Geerling, Martin Rommers, Maarten Thönissen en Gerrit van Romunde) in contact komen, stuur dan een e-mail naar info@solviteers.nl of neem telefonisch contact met ons op via: 030 280 36 55.