23 september 2018

Regiesysteem WIZportaal moet dienstverlening aan inwoners Roermond verder verbeteren


Gemeente Roermond


Marcel Peusen, Programmamanager sociaal domein

Bij de doorontwikkeling van het integraal werken en de inrichting van de zorgteams signaleerde de gemeente Roermond dat het traditionele verstrekkingensysteem niet langer voldeed. Daarom ontstond er behoefte aan een regiesysteem ter ondersteuning van de werkprocessen. Hiervoor werd een onderhandse aanbesteding uitgeschreven. Met het oog op de hoge mate van flexibiliteit en ondersteuning heeft de gemeente Roermond gekozen voor het cliëntvolgsysteem WIZportaal van Solviteers.


Aanbesteding gemeente Roermond

Marcel Peusen werkt als programmamanager sociaal domein bij de gemeente Roermond. Hij legt uit dat de gemeente bewust heeft gekozen voor een vooruitstrevende manier van aanbesteden. “Onze vraag was eigenlijk heel simpel; we wilden een werkend systeem. We hebben onze opdracht niet heel minutieus beschreven of volledig dichtgetimmerd. Onze ervaring is namelijk dat dit later tot discussies kan leiden over werkzaamheden die al dan niet binnen de versterkte opdracht vallen. Er was voor de IT-partner dus veel ruimte om zelf invulling te geven aan het plan van aanpak. Bovendien zijn onze werkprocessen niet ‘in beton gegoten’. We willen juist gaandeweg en in samenspraak met de IT-partner processen kunnen aanpassen en zo tot een goed werkend systeem komen.”

WIZportaal heeft objectief de beste score

Natuurlijk heeft Peusen vooraf een uitgebreide marktoriëntatie gedaan. Uiteindelijk werden drie IT-leveranciers uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Na een uitgebreid aanbestedingstraject wordt de opdracht gegund aan IT-partner Solviteers om het regiesysteem WIZportaal te implementeren. “Wij werkten met een brede selectiecommissie waarin onder andere techneuten en mensen uit de praktijk zaten, zoals hulpverleners die de keukentafelgesprekken voeren. Op basis van een objectieve score kwam Solviteers als beste IT-partij naar voren. Zo kan WIZportaal bijvoorbeeld door onszelf flexibel worden ingericht. Daarnaast bevat WIZportaal de benodigde functionaliteiten, zoals de geïntegreerde zelfredzaamheidmatrix. Verder is Solviteers een organisatie die in staat is om mee te denken over de werkprocessen en de mogelijkheden die IT brengt.”

Implementatie gestart

Inmiddels is Solviteers volop bezig met de implementatie. Volgens Peusen neemt de gemeente Roermond hiervoor de tijd. Binnen de gemaakte afspraken kan dit ook goed. “We hebben geen deadline en niemand doet moeilijk over een dag meer of minder werk. Dat werkt prettig. Ook de agile-aanpak werkt goed. Bovendien zijn de hulpverleners die met WIZportaal gaan werken betrokken bij de implementatie. Daardoor duurt het aan de voorkant wellicht wat langer, maar uiteindelijk gaan we hier wel profijt van hebben. We hebben dan binnen de sociale wijkteams mensen die het systeem en de gemaakte keuzes goed begrijpen.”