Gemeente Almere

Gemeente Almere werkt nauw samen met zestien sociale wijkteams, waarin ook vier zelfstandige stichtingen participeren. De gemeente heeft als doel het verbeteren van de samenwerking met deze ketenpartners. Onlangs is het regiesysteem WIZportaal geïmplementeerd. Deze gebruiksvriendelijke applicatie wordt ingezet door Almere om de verschillende ketenpartners met elkaar te verbinden. Hierdoor kan er nog effectiever worden samengewerkt aan de hulpvraag van de burger. lees meer…

Regio Nijmegen

Onlangs hebben de Sociale teams van 7 gemeenten in de regio Nijmegen WIZportaal in gebruik genomen. Dit als succesvol resultaat van de overeenkomst die in november 2014 werd gesloten tussen Solviteers en de regio voor het leveren en implementeren van WIZportaal. Lees meer…

Gemeenten Houten, Pijnacker-Nootdorp, Schijndel, Sudwest-Fryslan

Ook in de afgelopen weken hebben meerdere gemeenten voor WIZportaal van Solviteers gekozen. WIZportaal wordt ingezet als regiesysteem voor de decentralisaties en ondersteunt de nieuwe integrale manier van werken binnen het sociaal domein. Lees meer

Welzijn Lelystad

De teams zijn vanaf maart 2014 gaan werken met WIZportaal. Daar is voor
gekozen omdat er behoefte was aan een gebruiksvriendelijke tool die de manier van werken van de Sociaal Wijkteams ondersteunt en het mogelijk maakt dat er zonder administratieve rompslomp vele ondersteuningsplannen gemaakt kunnen worden aan de keukentafel. Vanaf september wordt WIZportaal ingezet om een ondersteuningsplan te maken voor 1200 bewoners die van de Awbz naar de Wmo gaan. Lees meer…

Gemeente Groningen

In het kader van de aankomende decentralisaties zet de gemeente Groningen sociale wijkteams in. Binnen de teams werken verschillende organisaties samen, waaronder MEE, MJD, Stiel en de GGZ Lentis. Lees meer…

Gemeente Maastricht

Door de inzet van sociale wijkteams wil de gemeente Maastricht de professionele ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg/gezondheid, inkomen en veiligheid efficiënter en effectiever inzetten. Lees meer…

Gemeente Houten

Wij zijn er trots op dat ook de gemeente Houten, de mooie gemeente waar Solviteers gevestigd is, heeft gekozen voor WIZportaal als regieapplicatie voor de decentralisaties. In het kader van de aankomende decentralisaties start de gemeente Houten in 2014 een pilot gericht op de integrale ondersteuning van haar inwoners. Lees meer…

Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein kiest voor WIZportaal als softwareoplossing voor integrale cliëntbenadering en wijkgericht werken. De webbased applicatie wordt ingezet ter ondersteuning van twee projecten. Lees meer…

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven gebruikt WIZportaal voor ondersteuning van de WIJeindhoventeams binnen een wijkgerichte aanpak. Het doel van WIJeindhoven is het stimuleren van eigen kracht en samenkracht en versterken van de sociale basisvoorzieningen in de wijk. Lees meer…