Inwoners centraal met Wizportaal

1 Bewezen cliëntvolgsysteem

35 Gemeenten

50 Zorginstellingen

5.000 Gebruikers

2.500.000 Inwoners

Integraal werken en ondersteuning dichtbij de inwoner staat centraal in het sociaal domein. Deze integrale, domeinoverstijgende benadering vraagt om een andere manier van werken die ook andere eisen stelt aan de automatisering en informatisering. Ter ondersteuning van deze integrale werkwijze hebben wij in 2012 het cliëntvolgsysteem WIZportaal ontwikkeld. Inmiddels is WIZportaal een bewezen oplossing die wij voortdurend in co-creatie met onze klanten doorontwikkelen.

Enkele functionaliteiten uitgelicht:

Integrale samenwerking

Integrale samenwerking

WIZportaal biedt een integraal klantbeeld, dankzij de ontsluiting van diverse bronnen uit het sociaal domein. Hierdoor heeft iedere betrokkene bij een dossier in één oogopslag inzichtelijk wat er speelt binnen een gezin.

Meer informatie

24/7 online toegang

24/7 online toegang

WIZportaal is volledig webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet, bijvoorbeeld op tablets. Hierdoor beschikken uw professionals aan de keukentafel over accurate en actuele informatie.

Meer informatie

Eigen regie burgers

Eigen regie burgers

In WIZportaal kunt u de burger toegang geven tot zijn eigen dossier en regie laten nemen over het dossier. De burger kan zelf een persoonlijk plan opstellen, contact opnemen met de professional en zelf een gespreksverslag schrijven.

Meer informatie

Een aantal voorbeelden van organisaties die gebruikmaken van WIZportaal