Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 april aanstaande vindt het congres Zorg & ICT plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens dit congres wordt u bijgepraat over actuele onderwerpen, zoals de AVG, digitale transformatie en cybersecurity in de zorg. Op a…

Door: Solviteers op 23 februari 2018

“Blended dienstverlening is de volgende stap binnen het sociaal domein. De traditionele loketfunctie zal steeds meer verdwijnen. Met een terugtredende overheid is zelfredzaamheid van burgers cruciaal. Daarvoor is meer nodig dan inzage in de eigen gegev…

Door: Solviteers op 9 januari 2018

De gemeente Tilburg organiseert de ‘Tilburgse Toegang’ voor het sociaal domein samen met Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), GGD Hart voor Brabant, de coöperatieve vereniging MEE Regio Tilburg én de twee gemeentelijke afdelingen Werk & Inkom…

Door: Solviteers op 2 november 2017

Gemeente Almere werkt nauw samen met zestien sociale wijkteams, waarin ook vier zelfstandige stichtingen participeren. De gemeente heeft als doel het verbeteren van de samenwerking met deze ketenpartners. Onlangs is het regiesysteem WIZportaal geïmplem…

Door: Solviteers op 10 oktober 2017

Sinds enige tijd heeft Solviteers een belang genomen in Branch Solutions – een bedrijf dat gespecialiseerd is in softwareoplossingen voor de zorgmarkt. Door deze samenwerking ontstaat een marktpartij met diepgaande kennis van zowel de zorgsector als de…

Door: Solviteers op 1 mei 2017

Op donderdag 11 mei aanstaande vindt het congres ‘Dag van het Sociaal Domein’ plaats, dat wordt georganiseerd door Gemeente.nu. Tijdens deze dag gaat u actief op zoek naar innovatieve vormen van samenwerken en het versterken van kwaliteit op het gebied van Jeugdhulp, Participatiewet, Wmo en schulden/armoede. Solviteers en de gemeente Groningen verzorgen op deze dag de parallelsessie: ‘Gemeente Groningen op weg naar een optimale samenwerking met inwoners, wijkteams, zorginstellingen en huisartsen.

Door: Solviteers op 25 april 2017

In samenwerking met Bouke Goedhart, Manager ICT bij NIM Maatschappelijk Werk en expert op het gebied van Big Data, verzorgt Solviteers tijdens het Congres Digitale Agenda 2020 van 5 april a.s. een parallelsessie waarin wordt ingegaan op het belang van datagedreven werken.

Door: Solviteers op 20 maart 2017

Solviteers investeert voortdurend in het verder verbeteren, uitbreiden en vernieuwen van haar regiesysteem WIZportaal. Op donderdag 23 maart (van 10:00-11:00 uur) laten wij u aan de hand van relevante thema’s in WIZportaal dan ook graag enkele nieuwe ontwikkelingen zien. Deze thema’s zijn: efficiency, flexibiliteit, stuurinformatie, beveiliging & privacy en selfservice

Door: Solviteers op 23 februari 2017

WIZportaal biedt een integraal klantbeeld en bevordert de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Verder kunt u met deze oplossing volledige en betrouwbare stuur- en managementinformatie beschikbaar krijgen. Het grote voordeel van WIZportaal is echter dat het hulpverlening op maat, dichtbij de burger over de verschillende domeinen heen, mogelijk maakt.

Door: Solviteers op 21 november 2016

In samenwerking met Ray Geerling, expert in het sociaal domein, organiseren wij een bijeenkomst voor gemeenten op donderdag 27 oktober aanstaande. Inmiddels hebben al veel gemeenten zich aangemeld voor deze bijeenkomst. U komt toch ook?

Door: Solviteers op 7 oktober 2016

Categorieën