Gemeenten HSSM kiezen voor WIZportaal


Gemeenten HSSM


Mevrouw Koopmans

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben in 2016 gekozen voor WIZportaal als regiesysteem voor sociale teams.

Gezamenlijke aanpak decentralisaties

Met de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg en de komst van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 kregen de samenwerkende gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (hierna HSSM) te maken met grote veranderingen in het sociaal domein. De gemeenten HSSM trekken gezamenlijk op in het organiseren van hun sociale wijkteams.

Ondersteuning sociale wijkteams

De gemeenten HSSM hadden een aanbesteding uitgezet voor een applicatie die bestaande en nieuwe werkprocessen van de sociale teams ondersteunt. Belangrijke eis was dat de applicatie de cliënten en professionals maximal zou ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en zo min mogelijk administratieve last met zich mee zou brengen. Daarnaast waren de koppelingen tussen het regiesysteem en de verschillende backoffice-applicaties van HSSM van groot belang. Van de vier aanbieders werd WIZportaal van Solviteers gekozen.

WIZportaal: eenvoudig, gebruiksvriendelijk en intuïtief

WIZportaal werd door HSSM omschreven als een tool die eenvoudig en intuïtief te gebruiken is.