Stichting Welzijn Lelystad richt zich op alle Lelystedelingen en zet zich in om de betrokkenheid van mensen met elkaar te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet voor ieder mogelijk zijn door de organisatie van activiteiten (voor en door deelnemers), professionele begeleiding en hulpverlening. Welzijn Lelystad is in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de Sociaal Wijkteams die een vergelijkbare taak hebben. In Lelystad wordt al sinds 2012 gewerkt met Sociaal Wijkteams. Er zijn 4 teams die elk in hun eigen gebied werken met ieder ongeveer 18.000 inwoners (Noord-Oost, Noord-West, Zuid-Oost en Centrum Zuid-West). Per team maken Generalisten (wijkverpleegkundige, GGZ deskundige, ouderenadviseur, Maatschappelijk werk en Opbouwwerk) ondersteuningsplannen bij de mensen thuis. Verder zijn ketenpartners bij het team betrokken zoals de woningcorporatie Centrada, het CJG, de wijkagent, milieupolitie en de participatiecoaches van de gemeente Lelystad.

De teams zijn vanaf maart 2014 gaan werken met WIZportaal. Daar is voor gekozen omdat er behoefte was aan een gebruiksvriendelijke tool die de manier van werken van de Sociaal Wijkteams ondersteunt en het mogelijk maakt dat er zonder administratieve rompslomp vele ondersteuningsplannen gemaakt kunnen worden aan de keukentafel. Vanaf september wordt WIZportaal ingezet om een ondersteuningsplan te maken voor 1200 bewoners die van de Awbz naar de Wmo gaan. Verder neemt Welzijn ook de administratie rondom vrijwilligers en mantelzorgers op in WIZportaal, omdat die samenhang er ook sterk is in de praktijk en WIZportaal dit ondersteunt. Bekijk onderstaand filmpje over de sociale wijkteams Lelystad, gebruikers van WIZportaal.

Bent u nieuwsgierig hoe WIZportaal ook uw gemeente kan ondersteunen? Neem dan voor een vrijblijvende demonstratie contact met ons op. Per email info(at)solviteers.nl of telefoon 030-280 3655.

 

Delen op Social Media
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone