11 november 2017

Gemeente Tilburg gunt aanbesteding aan Solviteers


Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg organiseert de ‘Tilburgse Toegang’ voor het sociaal domein samen met  het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), GGD Hart voor Brabant, de coöperatieve vereniging MEE Regio Tilburg plus de twee gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen en Dienstverlening. Samen met deze ketenpartners heeft de gemeente een helder gemeenschappelijk doel: mensen doen zo lang mogelijk mee in de samenleving en wie het nodig heeft krijgt passende ondersteuning.

Doel: burgergegevens integraal delen

Zowel de gemeente Tilburg als de ketenpartners werken met eigen IT-systemen om hun dagelijkse werkzaamheden in de ‘Tilburgse Toegang’ te ondersteunen. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om relevante burgerinformatie integraal te registreren en te delen.

Integraal regiesysteem

Om de ‘Tilburgse Toegang’ verder te ontwikkelen en te verbeteren heeft de gemeente Tilburg een aanbesteding uitgeschreven voor een integraal regiesysteem. Solviteers kwam met haar regiesysteem WIZportaal uit deze aanbesteding als beste naar voren. WIZportaal is een gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossing, die integrale registratie optimaal ondersteunt. Hierdoor kan  tussen de vijf partners in de ‘Tilburgse Toegang’ effectief worden samengewerkt aan de hulpvraag van burgers.

DELEN