Gemeente Almere werkt nauw samen met zestien sociale wijkteams, waarin ook vier zelfstandige stichtingen participeren. De gemeente heeft als doel het verbeteren van de samenwerking met deze ketenpartners. Onlangs is het regiesysteem WIZportaal geïmplementeerd. Deze gebruiksvriendelijke applicatie wordt ingezet door Almere om de verschillende ketenpartners met elkaar te verbinden. Hierdoor kan er nog effectiever worden samengewerkt aan de hulpvraag van de burger.

Bewezen IT-partner
Projectleider Igor Coppejans had namens de gemeente Almere de taak om samen met Solviteers zorg te dragen voor de juiste implementatie van WIZportaal. Hij zegt hierover het volgende: “Alleen een goed regiesysteem is niet voldoende. Het is ook belangrijk om samen te werken met een betrouwbare IT-partner die de implementatie goed laat verlopen. Solviteers beschikt hiervoor over een duidelijk raamwerk.”

Extra stappen
Volgens Coppejans wisten de specialisten van Solviteers heel goed wat er op hun zou afkomen. “Samen is er gekeken hoe bepaalde zaken konden worden gedetailleerd om zo tot een goede inrichting en invoering te komen. Uiteindelijk is dit ook grotendeels zo uitgevoerd. Maar natuurlijk moeten er ook nog wat zaken worden aangepast. Solviteers is daarin opvallend flexibel. Extra sessies of de inzet van meer of andere specialisten is allemaal snel geregeld. Zij zetten graag de extra stappen die nodig zijn om de implementatie tot een succes te maken.”

Live gaan
Tijdens de verschillende inrichtingssessies werd de implementatie ter hand genomen. “Uitdagend was dat naast de gemeente Almere ook de vier betrokken stichtingen aan tafel zaten. Waar we normaal met kleine groepen werken hadden we nu soms met twintig man te maken, met allemaal evenveel zeggenschap. Dat maakte het soms ingewikkeld. De consultants van Solviteers waren ervaren en flexibel genoeg om hiermee om te gaan. Aan mij was de taak om ‘alle neuzen dezelfde kant op’ te houden.” Uiteindelijk is de implementatie binnen zes maanden gerealiseerd. “Alle gebruikers zijn uitgebreid door Solviteers getraind, maar zodra je ‘live’ gaat weet je dat je middenin de storm staat. Iedereen heeft een mening en velen verlangen terug naar het oude systeem. Dat duurt een maand en dan wordt het rustiger, omdat iedereen heeft kunnen wennen aan het nieuwe systeem. Zo ook in Almere.”

Meer samenwerking
De opdracht van Igor bij de gemeente Almere is inmiddels afgerond. De samenwerking met de specialisten van Solviteers omschrijft hij als naadloos. Naar zijn idee zal de samenwerking tussen de gemeente Almere en Solviteers worden gecontinueerd. “De gemeente Almere heeft als doel het verbeteren van de samenwerking binnen de keten. De implementatie van WIZportaal is de eerste nuttige stap, maar er is nog meer te doen. Zo wil Almere gaan werken met zorgprofielen. Het lonkend perspectief is uiteindelijk de burgermodule binnen WIZportaal, waarmee burgers inzicht krijgen in hun eigen gegevens. Solviteers heeft bewezen een eerlijke, betrouwbare en transparante partij te zijn, waarmee je goed kunt samenwerken. Ze zetten in op co-creatie: ze willen echt samen met de gemeente werken aan de meest optimale oplossing.”

Delen op Social Media
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone