Vergroten eigen regie burgers

Met WIZportaal geeft u de burger volledige regie over zijn eigen plan. Zo kunt u hem toegang geven tot zijn eigen gegevens en zelf bepaalde acties laten uitvoeren, zoals het zelf opstellen van een persoonlijk plan, de eigen contactgegevens inzien en zelf een gespreksverslag schrijven. Verder ontvangt de burger signaleringen over belangrijke zaken en is het mogelijk om laagdrempelig te communiceren met de zorgprofessional.

Nieuwe selfservice-oplossingen

Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe oplossingen waarmee u de eigen regie en zelfredzaamheid van de burger vergroot. Zo hebben wij, in samenwerking met onze klanten, het burgerportaal en een app ontwikkeld. Met onder andere de gemeenten Eindhoven, Groningen, Doetinchem en Lelystad zijn wij in 2018 gestart met selfservice-pilots. Onder selfservice verstaan wij: het proces van aanmelding tot arrangeren, die de burger zelf online kan doorlopen. In eerste instantie voor het oplossen van enkelvoudige of niet-complexe problematiek. Vanuit de ervaringen met deze selfservice-pilots en onze eigen visie ontwikkelen wij selfservice-oplossingen in en rondom WIZportaal verder door.