Integraal hulp verlenen

WIZportaal ondersteunt een integrale cliëntbenadering. Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan bestaat altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen. Hierdoor werkt u effectief samen aan de hulpvraag van de burger. Daarnaast kan, door vroegtijdige signalering van de onderliggende problemen, wellicht preventief worden gehandeld. Dit kan een beroep op dure maatwerkzorg voorkomen.

Uw eigen integrale werkproces
Het proces van aanmelding tot arrangement wordt voor uw organisatie of per doelgroep van uw organisatie op maat ingericht. Aanmeldformulieren, vraagverheldering, plansjablonen, meetinstrumenten, producten, documenten en e-mailtemplates zijn op maat in te richten en aan te passen, zodat deze optimaal blijven aansluiten op uw werkprocessen. Uw visie op integrale hulp- en zorgverlening krijgt zichtbaar vorm in WIZportaal.