Een complete softwareapplicatie

Zelf flexibel in te richten, ondersteunt blended dienstverlening en verbetert de integrale cliëntbenadering.

Vergroten eigen regie burgers

Vergroten eigen regie burgers

Met WIZportaal geeft u de burger volledige regie over zijn eigen plan. Zo kunt u de burger toegang geven tot zijn eigen gegevens en zelf bepaalde acties laten uitvoeren.

Lees meer
Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Met het samenwerkingsportaal stelt u onderdelen uit het ondersteuningsplan ter beschikking aan zorgaanbieders die zich bezighouden met de ondersteuning van een cliënt.

Lees meer
Integraal hulp verlenen

Integraal hulp verlenen

Met WIZportaal kunt u cliëntgegevens integraal registreren en delen. Door gezamenlijke registratie bestaat een actueel beeld van de acties die de ketenpartners ondernemen.

Lees meer
Juiste stuurinformatie

Juiste stuurinformatie

WIZportaal levert snel de juiste stuurinformatie. Zo krijgt u via de managementinformatiemodule op een eenvoudige manier de gewenste informatie inzichtelijk.
Lees meer
Flexibel in te richten

Flexibel in te richten

WIZportaal is flexibel in te richten. Hierdoor is het mogelijk dat organisaties waarvan het beleid en de werkprocessen verschillen met dezelfde standaardapplicatie werken.

Lees meer
Cliëntdossier aanmaken

Cliëntdossier aanmaken

Met WIZportaal kan op een eenvoudige wijze een cliëntdossier worden aangemaakt en beheerd. In het dossier maakt u o.a. het ondersteuningsplan en taken die betrekking hebben op de cliënt.

Lees meer
Signaleren en voorspellen

Signaleren en voorspellen

WIZportaal kent verschillende signaalfuncties waarmee professionals zowel interne als externe signalen ontvangen voor het inzetten van (preventieve) interventies.

Lees meer
Integratie verwijsindex jongeren (VIR)

Integratie verwijsindex jongeren (VIR)

Professionals kunnen in WIZportaal op eenvoudige wijze jongeren, die en risico lopen of hulp krijgen van een instelling, melden in de regionale verwijsindex. 

Lees meer
Stadsdeel- en buurtanalyse

Stadsdeel- en buurtanalyse

WIZportaal beschikt over een stadsdeel- en buurtanalyse. Hierin wordt statistisch weergegeven welk percentage van de bevolking per stadsdeel of buurt gebruikmaakt van bepaalde voorzieningen.

Lees meer
Producten en arrangementen

Producten en arrangementen

In WIZportaal zijn uitgebreide mogelijkheden beschikbaar om op een eenvoudige manier producten te selecteren en arrangementen samen te stellen en deze te bestellen.

Lees meer
Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Een integrale aanpak van wonen, welzijn en zorg is belangrijk. Met de oplossing 'Gebiedsgericht Werken’ in WIZportaal kunt u omgevingen en gebieden in kaart brengen.

Lees meer
Ontsluiten van data uit externe bronnen

Ontsluiten van data uit externe bronnen

WIZportaal biedt de mogelijkheid om data vanuit externe bronnen te ontsluiten ten behoeve van het integrale cliëntbeeld. Hierbij kunt u denken aan informatie omtrent o.a. maatschappelijk werk.

Lees meer