Zorg en welzijn

Zorgprofessionals hebben steeds vaker te maken met hoge werkdruk en administratieve lasten. Ook krimpen de zorgbudgetten en is er een toenemende verantwoordingsdruk. Opdrachtgevers (zoals gemeenten) willen immers inzicht in de prestaties en kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast wordt in de zorg veelvuldig ambulant en steeds flexibeler gewerkt. En is het belangrijk om domeinoverstijgend samen te werken. Met WIZportaal kunt u op al deze ontwikkelingen inspelen.

Altijd en overal veilig mobiel cliënten ondersteunen

WIZportaal ondersteunt mobiel werken. De professional krijgt via elke device (laptop, iPad of smartphone) altijd en overal toegang tot actuele cliëntgegevens. Uiteraard is het belangrijk dat deze gevoelige cliëntinformatie bij uw professionals in veilige handen is. Doordat WIZportaal beschikt over uitgebreide autorisatie- en beveiligingsmogelijkheden voldoet u aan de AVG-richtlijnen.

24/7 toegang tot het eigen dossier in het cliëntportaal

WIZportaal bevat een cliëntportaal waarmee u de cliënt 24/7 toegang geeft tot zijn eigen dossier. De cliënt kan in dit portaal zijn eigen gegevens inzien en zelf aan de slag gaan met verschillende taken. Verder is het mogelijk om laagdrempelig te communiceren met de zorgprofessional. Bijvoorbeeld door via chat contact met de zorgprofessional op te nemen.

Juiste stuurinformatie

WIZportaal levert snel de juiste stuur- en verantwoordingsinformatie, zoals informatie over de case-load van uw zorgverleners, de declarabiliteit van uw medewerkers, het aantal nieuwe cliëntaanmeldingen en de uitstroom.

Een complete softwareapplicatie

Vergroten eigen regie cliënten

Vergroten eigen regie cliënten

Met WIZportaal kunt u de cliënt volledige regie geven over zijn eigen plan. Zo kunt u de cliënt toegang geven tot zijn eigen gegevens en zelf bepaalde acties laten uitvoeren, zoals het zelf opstellen van een persoonlijk plan, de eigen contactgegevens inzien en zelf een gespreksverslag schrijven.

Lees meer
Integratie verwijsindex jongeren (VIR)

Integratie verwijsindex jongeren (VIR)

Professionals kunnen in WIZportaal op eenvoudige wijze jongeren, die en risico lopen of hulp krijgen van een instelling, melden in de regionale verwijsindex. Is er een match, dan komt direct een signaal terug bij de hulpverlener. Deze oplossing ondersteunt de samenwerking bij jongeren.

Lees meer
Portaal voor zorgaanbieders

Portaal voor zorgaanbieders

WIZportaal bevat een samenwerkingsportaal voor zorgaanbieders. Dit samenwerkingsportaal stelt onderdelen uit het ondersteuningsplan ter beschikking aan zorgaanbieders die zich bezighouden met de ondersteuning van een cliënt op een specifiek doel.

Lees meer
Cliëntdossier aanmaken en beheren

Cliëntdossier aanmaken en beheren

Met WIZportaal kunt u de cliëntinformatie eenvoudig, gestructureerd en veilig opslaan. Zowel persoonsgegevens als zorginhoudelijke gegevens. In het cliëntdossier kunnen o.a. het ondersteuningsplan, taken, rapportages en notities worden aangemaakt.

Lees meer
Integraal hulpverlenen

Integraal hulpverlenen

WIZportaal ondersteunt een integrale cliëntbenadering. Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan bestaat altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende zorgverleners ondernemen. Hierdoor werkt u effectief samen.

Lees meer
Juiste stuurinformatie

Juiste stuurinformatie

WIZportaal levert snel de juiste stuur- en verantwoordingsinformatie. U krijgt op een eenvoudige manier de gewenste informatie inzichtelijk, zoals informatie over de case-load van uw professionals, het aantal nieuwe cliëntaanmeldingen en de uitstroom.

Lees meer
Flexibel in te richten

Flexibel in te richten

WIZportaal is flexibel in te richten. Hierdoor is het mogelijk dat zorgorganisaties met een zeer uiteenlopend beleid, werkprocessen en informatiebehoefte met dezelfde standaardapplicatie werken. Wij richten WIZportaal zo in dat de applicatie naadloos aansluit op uw werkprocessen.

Lees meer

Klanten aan het woord

WIZportaal wordt al ruim 6 jaar gebruikt door tientallen tevreden gemeenten en zorginstellingen.