Webinar: ICT als succesfactor voor integrale zorg en zelfredzaamheid

Door de decentralisaties en de veranderende behoefte van burgers omtrent hulpverlening (maatwerk) werken gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen steeds meer op een integrale manier met elkaar samen. Door over en weer informatie uit te wisselen en go…

Door: Solviteers op 28 juli 2016

Inzet WIZportaal door de gemeente Lelystad

Stichting Welzijn Lelystad richt zich op alle Lelystedelingen en zet zich in om de betrokkenheid van mensen met elkaar te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet voor ieder mogelijk zijn door de organisatie van activiteiten (voor en door deelnemers), professionele begeleiding en hulpverlening. Welzijn Lelystad is in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de Sociaal Wijkteams die een vergelijkbare taak hebben. In Lelystad wordt al sinds 2012 gewerkt met Sociaal Wijkteams. De teams zijn vanaf maart 2014 gaan werken met WIZportaal. Daar is voor gekozen omdat er behoefte was aan een gebruiksvriendelijke tool die de manier van werken van de Sociaal Wijkteams ondersteunt en het mogelijk maakt dat er zonder administratieve rompslomp vele ondersteuningsplannen gemaakt kunnen worden aan de keukentafel.

Door: Solviteers op 30 september 2014

Zoeken naar het perfecte keukentafelsysteem

Leest u onderstaand artikel waar de gemeente Eindhoven ingaat op de regieapplicatie van Solviteers ‘WIZportaal’ als ‘het nieuwe regiesysteem’. Bij de nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit de verschillende sociale domeinen samenkomen. Maar hoe ontwerp je een integraal informatiesysteem dat een plan oplevert dat ook gewoon op de koelkastdeur past? De oplossingen variëren nogal per gemeente.

Door: Solviteers op 31 juli 2014

Optimale integratie WIZportaal door samenwerking Enable-U

Solviteers en Enable-U slaan de handen ineen op het gebied van de integratie van ICT-oplossingen. Solviteers levert WIZportaal, de webbased applicatie voor de integrale cliëntbenadering en de wijkgerichte aanpak in het kader van de decentralisaties. Enable-U levert de oplossing Enable-U 2Orchestrate en de Digikoppeling.

Door: Solviteers op 22 november 2013

GGzE kiest WIZportaal voor maatschappelijk steunsysteem

GGZ Eindhoven en De Kempen (GGzE) biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige en vaak langdurende psychiatrische problemen. De zorg en ondersteuning is er zo veel mogelijk op gericht om mensen zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij. De GGzE heeft daarvoor onder meer een maatschappelijk steunsysteem (MSS) ontwikkeld. Het doel is om de eigen woonomgeving ‘geschikt te maken’ voor kwetsbare mensen. Iedere deelnemer moet beschikken over een ondersteunend netwerk, ofwel een zogenaamd persoonlijk steunsysteem. Met steun van dit netwerk kan hij/zij zich naar eigen tevredenheid in de wijk redden en meedoen in de samenleving. De doelgroep bestaat uit mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun psychische problemen, sociaal isolement, sociale uitsluiting, eenzaamheid, armoede, verslaving, etcetera. Ongeveer 20 professionals van de GGzE geven vorm aan het MSS. Dit zijn maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen en ervaringsmedewerkers. GGzE heeft de applicatie WIZportaal van Solviteers aangeschaft omdat het de werkprocessen van de professionals in het MSS optimaal ondersteunt. WIZportaal verbetert de informatie-uitwisseling en levert betrouwbare informatie die de zorgwerkers nodig hebben voor de behandeling van cliënten. De kwaliteit van de verleende zorg wordt hierdoor verbeterd.

Door: Solviteers op 10 juni 2013

Burgermodule in WIZportaal

WIZportaal biedt de mogelijkheid de burger zelf een persoonlijke omgeving aan te bieden. De burger heeft in deze persoonlijke omgeving de volgende mogelijkheden: Het inzien van eigen gegevens en de mogelijkheid om deze aan te vullen met relevante informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van werkgevers; Het raadplegen en desgewenst aanvullen van het eigen plan en daaraan gekoppelde acties; Het inzien en aanvullen van het eigen correspondentie-archief; Het zoeken naar hulp in de buurt, bijvoorbeeld met behulp van de sociale kaart van de gemeente.

Door: Solviteers op 7 juni 2013