Gemeente Groningen op weg naar optimale samenwerking in de keten

Op donderdag 11 mei aanstaande vindt het congres ‘Dag van het Sociaal Domein’ plaats, dat wordt georganiseerd door Gemeente.nu. Tijdens deze dag gaat u actief op zoek naar innovatieve vormen van samenwerken en het versterken van kwaliteit op het gebied van Jeugdhulp, Participatiewet, Wmo en schulden/armoede. Solviteers en de gemeente Groningen verzorgen op deze dag de parallelsessie: ‘Gemeente Groningen op weg naar een optimale samenwerking met inwoners, wijkteams, zorginstellingen en huisartsen.

Door: Solviteers op 25 april 2017

Webinar 20 april: vergroot de zelfredzaamheid van burgers met ons burgerportaal

Solviteers investeert voortdurend in het verder verbeteren, uitbreiden en vernieuwen van haar regiesysteem WIZportaal. Op donderdag 23 maart (van 10:00-11:00 uur) laten wij u aan de hand van relevante thema’s in WIZportaal dan ook graag enkele nieuwe ontwikkelingen zien. Deze thema’s zijn: efficiency, flexibiliteit, stuurinformatie, beveiliging & privacy en selfservice

Door: Solviteers op 23 februari 2017

Betere hulpverlening op maat kunnen bieden dankzij WIZportaal

WIZportaal biedt een integraal klantbeeld en bevordert de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Verder kunt u met deze oplossing volledige en betrouwbare stuur- en managementinformatie beschikbaar krijgen. Het grote voordeel van WIZportaal is echter dat het hulpverlening op maat, dichtbij de burger over de verschillende domeinen heen, mogelijk maakt.

Door: Solviteers op 21 november 2016

Webinar: ICT als succesfactor voor integrale zorg en zelfredzaamheid

Door de decentralisaties en de veranderende behoefte van burgers omtrent hulpverlening (maatwerk) werken gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen steeds meer op een integrale manier met elkaar samen. Door over en weer informatie uit te wisselen en go…

Door: Solviteers op 28 juli 2016