5 maart 2018

Blended dienstverlening wordt steeds belangrijker


Ray Geerling


Adviseur in het sociaal domein met meer dan 30 jaar ervaring

“Blended dienstverlening is de volgende stap binnen het sociaal domein. De traditionele loketfunctie zal steeds meer verdwijnen. Met een terugtredende overheid is zelfredzaamheid van burgers cruciaal. Daarvoor is meer nodig dan inzage in de eigen gegevens alleen. Burgers moeten daadwerkelijk hun ‘eigen wereld’ zélf kunnen regelen”, aldus Ray Geerling, adviseur in het sociaal domein.

Geerling ziet hierin duidelijk de nieuwe richting voor gemeenten. Dit traject is nog niet zo lang geleden ingegaan en voorlopig nog niet klaar. “We zoeken nu naar oplossingen voor een aantal wezenlijke uitdagingen.”

Meer dan inzage

De noodzaak om offline dienstverlening te combineren met online diensten (‘blended’) binnen het sociaal domein is duidelijk voor Geerling. “Burgers hebben al lang inzicht in hun eigen gegevens. Maar inzage alleen activeert burgers niet. De volgende stap is veel belangrijker, namelijk dat een individu daadwerkelijk wordt aangesproken om zijn of haar wereld te beheren. Hierbij kan gedacht worden aan signaleringen, zoals ‘U kunt nu uw AOW aanvragen’ of ‘Je kunt je nu inschrijven voor een vervolgstudie’. Zo worden burgers geprikkeld om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven.”

Meer informatie

U kunt het volledige artikel van Ray Geerling hieronder downloaden.