Dag van het Sociaal Domein (11 mei): Groningen op weg naar een optimale samenwerking in de keten

Aanmelden

Gemeenten

Het regiesysteem voor de decentralisaties


Momenteel gebruikt door meer dan 30 gemeenten
Sluit naadloos aan op de behoefte van sociale wijkteams
Bewezen oplossing: WIZportaal wordt al 3 jaar succesvol ingezet

Zorg & Welzijn

De softwareapplicatie voor ambulante zorg


Biedt hulpverleners in één oogopslag een integraal klantbeeld
Verbindt professionals die betrokken zijn bij hulpverlening aan cliënten
Wordt ingezet bij verschillende organisaties, o.a. GGZ Eindhoven.

Tientallen gemeenten en zorg-en welzijnsinstellingen gebruiken WIZportaal. Klik hier voor onze referenties.