24/7 toegang tot het cliëntendossier

Met het cliëntvolgsysteem WIZportaal

WIZportaal is een flexibele softwareapplicatie die een integrale cliëntbenadering ondersteunt. Al in 2012 zijn wij in co-creatie met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere ketenpartners begonnen met het ontwikkelen van WIZportaal. Als uitgangspunt bij de ontwikkeling heeft de gebruiksvriendelijkheid altijd voorop gestaan. WIZportaal is volledig webbased en kan hierdoor uitstekend als mobiele toepassing worden ingezet. Uw professionals kunnen door slimme realtime koppelingen 24/7 bij accurate en actuele cliëntgegevens. Daarnaast kunt u in WIZportaal de cliënt zelf regie laten voeren over zijn eigen dossier.

Bekijk de functionaliteiten

  • Vergroten eigen regie
  • Integrale ketensamenwerking
  • Integraal, domeinoverstijgend klantbeeld
  • Sturing en verantwoording

De oplossing voor

Zorg en welzijn

Gemeenten

Een complete softwareapplicatie

Zelf flexibel in te richten, ondersteunt blended dienstverlening en verbetert de integrale cliëntbenadering.

Cliëntdossier aanmaken

Cliëntdossier aanmaken

Integraal hulp verlenen

Integraal hulp verlenen

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Vergroten eigen regie burgers

Vergroten eigen regie burgers

Juiste stuurinformatie

Juiste stuurinformatie

Klanten aan het woord

WIZportaal wordt al ruim 6 jaar gebruikt door tientallen tevreden gemeenten en zorginstellingen.

VIR-koppeling zorgt voor een goed beeld van het netwerk van jongeren.
Gemeente Groningen

Meer info

Zelfredzaamheid cliënten verder vergroten met WIZportaal.
Sterker sociaal werk

Meer info

Ketensamenwerking zorgt voor de juiste ondersteuning aan cliënten.
Toegang in Tilburg

Meer info